Pliki do pobrania

taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.04.2023 r.

wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowanych przez PPUH „ENCo” Sp. z o.o., zgodnie z zatwierdzoną taryfą, w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40%

zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 17.12.2022 r.

cennik wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – obwiązuje od 01.10.2022 r.

zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 23.09.2022 r.