P

rzedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ENCo” Sp z o.o. w Bytomiu  powstało w 1996 roku. Utworzone zostało przez pracowników wywodzących się z budownictwa i energetyki. Dzięki długoletnim doświadczeniom firma proponuje realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych obiektów i instalacji.

Wszystkie oferowane prace możemy wykonać w formie generalnego wykonawstwa lub podwykonawstwa w tzw. ruchu ciągłym z pełną odpowiedzialnością i gwarancją.

Do wykonywania wszystkich w/w prac posiadamy stosowne uprawnienia, zaświadczenia i kwalifikacje.

Przedsięwzięcia realizujemy przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu liczących się firm zachodnich.

 

Informacje podstawowe

 

Forma własności :                       Spółka z o.o.

Siedziba Spółki :                          ul. Strzelców Bytomskich 165

                                                                            41-914 Bytom

telefon:                                         032 289 02 24 ; 032 389 80 61; 691 675 185

fax :                                              032 389 80 61 w. 102

wielkość zatrudnienia:                 58 prac.

 

Spółka P.P.U.H. ”ENCo” została zawiązana 20 sierpnia 1996r aktem notarialnym REP. A  Nr 5742/96 i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000037703.

Firma jest płatnikiem podatku VAT. Nasz numer NIP: 626-12-49-055,

REGON 273160953.