Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia

12.02.2016 r. nr OKA-4210-57(12)/2015/2016/330/XII/AMa została zatwierdzona

taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „ENCo” Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu,

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 15.02.2016r. pod pozycją 1132.

Wyżej wymieniona taryfa dla ciepła będzie obowiązywała w rozliczeniach za ciepło od 01.03.2016r.
Działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 5064 przy Placu Żeromskiego 9-23

w Bytomiu uprzejmie informujemy, że w/w wspólnota planuje prace związane z termomodernizacją

i remontem budynków.

Zakres prac obejmuje docieplenie elewacji i stropodachów, remont balkonów, remont wejść do klatek

schodowych, wykonanie izolacji pionowej ścian podziemia, wykonanie opaski wokół budynku, wymianę

balustrad balkonowych i balustrad przed wejściami do klatek schodowych, wykonanie zadaszeń na

ostatnich kondygnacjach.

Termin rozpoczęcia prac to 1-szy kwartał 2014r.

Firmy zainteresowane wykonaniem w/w prac w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy

o kontakt z Zarządcą PPUH "ENCo" Sp. z o.o.

ul. Strzelców Bytomskich 165, 41-914 Bytom, tel. 32 281 08 58

Bytom, dnia 10.10.2013r.
Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 17.12.2010 r. nr OKA-4210-39(14)/2010/330/VIII/CW

została zatwierdzona taryfa dla ciepła.

Powyższa taryfa obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami od 01.02.2011r.